180 frequente schooltaalwoorden

Welke schooltaalwoorden vinden leerlingen moeilijk? Veel van deze woorden lijken tot het normale taalgebruik te behoren, maar ogenschijnlijk alledaagse woorden zoals ‘onderscheiden’ of ‘kenmerk’ leiden in de praktijk toch tot probleem. (Inderdaad: ‘leiden tot’ is ook een schooltaalvoorbeeld.) Een woordenlijst met 180 schooltaalwoorden laat zien welke woorden zoal voor begripsproblemen zorgen.