Alternatieve taaldoelen Nederlands

Er gaapt een kloof in het vak Nederlands tussen de retoriek (‘wij doen alles’) en de praktijk (veel belangrijke taalvaardigheden komen niet aan bod). Daarom zijn in een pdf-document negen alternatieve taaldoelen geformuleerd die deze kloof willen dichten. Anders dan bestaande taaldoelen beschrijven deze alternatieve taaldoelen expliciet de omvang en frequentie van het aanbod van taalvaardigheden. De negen taaldoelen dekken de taaldoelen die in de afgelopen dertig jaar de revue zijn gepasseerd in het basis- en voortgezet onderwijs.