Conceptkerndoelen Nederlands

Op 28 september 2023 nam demissionair minister Mariëlle Paul de conceptkerndoelen Nederlands in ontvangst. In 2024 worden de conceptkerndoelen beproefd op bruikbaarheid in primair onderwijs, onderbouw voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Naar verwachting worden de kerndoelen in 2025 definitief vastgelegd in wetgeving.