Domeinbeschrijving leesvaardigheid vo

Leesvaardigheid onderbouw vo beschrijft welke definities en opvattingen van leesvaardigheid er bestaan, hoe leesonderwijs in de praktijk vorm krijgt en wat leerlingen aan het einde van leerjaar 2 aan leesvaardigheid (zouden moeten) beheersen. Het document vormt de basis voor een peilingsonderzoek in opdracht van de Onderwijsinspectie.