Goed onderwijs volgens de Inspectie

In een document van 191 pagina’s beschrijft de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteitseisen die aan het voortgezet onderwijs gesteld worden. Op pagina 31 staan enkele klip-en-klare aanwijzingen voor effectief didactisch handelen van de docent, zoals:

“De leraren tonen hoge verwachtingen van alle leerlingen.”

“De leraren maken het lesdoel duidelijk. Zij monitoren tijdens de les of de leerlingen het beoogde lesdoel al dan niet halen en passen hun onderwijs waar nodig aan.”

“Zij stemmen daarbij de instructie, de verwerking en het tempo van hun onderwijs af op de onderwijsbehoeften van individuele en groepen leerlingen.”

“De leraren geven hun leerlingen gerichte feedback op hun gemaakte werk en op hun leerproces.”

Meer lezen over deze en andere indicatoren van goed onderwijs? Ga dan naar Het Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op het voortgezet onderwijs.