Lessuggesties Nederlands in profielvakken vmbo

Taal in de profielvakken beschrijft hoe het vak Nederlands op een natuurlijke wijze geïntegreerd kan worden met beroepsgerichte vakken in vmbo-basis en kader. Negen voorbeelduitwerkingen demonstreren hoe alle profielen en alle taalvaardigheden praktisch en uitdagend aan bod komen.