Werken aan vaktaal bij Nederlands

Hoe kun je in het vak Nederlands taalgericht werken om beter de vakinhoud over te brengen? De publicatie Werken aan vaktaal bij de talen laat zien hoe de talenleraar op het vmbo binnen zijn eigen leergebied taalgericht kan werken, hoe hij zijn lessen kan herontwerpen en lesmateriaal op een andere manier kan inzetten.