Verheffingsideaal versus kansengelijkheid: ‘plus est en vous’

De problematische toestand waarin het onderwijs vandaag verzeild is geraakt, kan volgens pedagoog Dirk Van Damme in Trouw (10 februari 2024) niet los gezien worden van de teloorgang van het verheffingsstreven in de laatste decennia. Vanuit het liberale, meritocratische ideaal bepaalt een individu zélf waar het naartoe wil gaan. Allerlei beschavingsidealen, die als opgelegd worden ervaren, staan dit in de weg. Daarnaast is het onderwijs ‘leerlinggericht’ geworden. Het is niet de leraar die het beter weet, en het beste voorheeft met de leerling, maar het is de leerling wiens noden en behoeften centraal staan. Het verheffingsideaal is in de kern het streven naar gelijke kansen, maar wordt aldus Van Damme door links als ‘cultureel imperialistisch’ beschouwd en door rechts-liberaal als een bedreiging voor het vrije individu. Pedagoog Van Damme pleit voor een herwaardering van het verheffingsideaal: plus est en vous, meer is in u.