Kwaliteitsalliantie leermiddelen Vlaanderen

Er is in Vlaanderen de laatste jaren zowel binnen als buiten het onderwijs bezorgdheid over en kritiek op
leermiddelen, en meer specifiek op wat men ‘invulboeken’ noemt. Twee aspecten komen keer op terug: de
betaalbaarheid van deze leermiddelen en het feit dat deze leermiddelen de leraar in een louter uitvoerende rol
zouden dwingen. De publicatie Naar een kwaliteitsalliantie beschrijft indicatoren voor leermiddelen.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als lesmateriaal